Peugeot 207 gt manual pdf. Peugeot 207 Owners Manual English Pdf PDF Book 2019-02-09

Peugeot 207 gt manual pdf Rating: 4,7/10 956 reviews

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Triptæller Systemet bruges til at måle en f. Første gang den tænder, resterer der ca. Når tændingen tilsluttes, skal koden genkendes, før bilen kan startes. Lasten bør reduceres med 10 % for hver 1. Kilo-metertællerens linje på skærmen viser, hvor mange kilometer der er tilbage til næste serviceeftersyn.

Next

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Systemet kan blive midlertidigt forstyrret af udsendelse af radio-elektriske stråler på nærliggende frekvenser. Superlåsningen afbryder også den manuelle betjeningsknap til cen-trallåsning. Samtidigt foldes sidespejlene ud, af-hængigt af modellen. Halogenpærer bør først udskiftes, når de har været slukket i nogle minutter fare for alvorlig forbræn-ding. Drej ringen på betjeningsarmen bagud to gange for at deaktivere tågeforlygterne.

Next

PEUGEOT 207 CC USER MANUAL Pdf Download.

peugeot 207 gt manual pdf

I så fald tændes lygterne ikke automatisk. Installer solgardiner på sideruderne bag for at beskytte børn mod solens stråler. Bremseklodser Bremseklodsernes slitage af-hænger af kørestilen, specielt for biler, der anvendes til by-kørsel, dvs. Vehicle Years covered: All years from 2006 to 2014. Udfør de samme arbejdsgange i modsat rækkefølge for at montere lygten igen.

Next

Download Peugeot 207 Gt Manual Printable File PDF E

peugeot 207 gt manual pdf

Betjeningsknapperne til fartbegrænse-ren er samlet på kontaktarmen A. Den lyser i nogle sekunder og slukker herefter igen, når tændingen tilsluttes. Samtidigt foldes sidespejlene ind, af-hængigt af modellen. Bagklappen og bagruden kan ikke være åbne samtidigt. Follow the simple set-up instructions and you are ready to go.

Next

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Det kan nu nemt lægges ned over sædepuden 3. Tryk igen på knappen for at forøge lysstyrken. Kontrollampe for sele på højre for-sæde 3. Skydepanelets bevægelse standses, så snart kontakten slippes. Selen rulles automatisk op, når den ikke anvendes. Værktøj til hjulboltsdæksel Bruges til afmontering af hjulbolt-dækslerne på alu-fælge.

Next

PEUGEOT 207 CC USER MANUAL Pdf Download.

peugeot 207 gt manual pdf

I låget er der indretninger til opbevaring af en kuglepen, et par briller, poletter, kort, en dåse osv. Se dansk lovgivning for at sikre, at du overholder reglerne for trans-port af genstande, der er længere end bilen. Trækøje kan afmonteres Se afsnittet Bugsering af bilen. Kontroller dog, at det er rent, og at polklemmerne er til-spændte, specielt i sommer- og vintersæsonen. Der-ved undgås det, at motoren ødelægges.

Next

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Boot open Bagklap åben kan vises mid-lertidigt. Den værdi, der vises på displayet, sva-rer til et komfortniveau og ikke til en temperatur i grader Celsius eller Fah-renheit. Nøgle i tændingen Hvis du lader nøglen sidde i tæn-dingslåsen, udsendes et lydsignal, når førerdøren åbnes. Kør aldrig med nakkestøtterne af-monteret. The problem is that once you have gotten your nifty new product, the peugeot 207 gti manual pdf gets a brief glance, maybe a once over, but it often tends to get discarded or lost with the original packaging.

Next

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Midterluftdyser, der kan lukkes og drejes. Langt tryk: Automatisk søgning efter højere frekvens. Manuel betjening Vinduesviskerne betjenes direkte af føreren med betjeningsgrebet A og rin-gen B. Løsn parkeringsbremsen for at slukke kontrollampen; træd på bremsepedalen. Nøgle i tændingen Hvis du lader nøglen sidde i tæn-dingslåsen, udsendes et lydsignal, når førerdøren åbnes. Monter ikke, og klæb ikke noget på sædernes ryglæn, da airbaggens udløsning vil kunne forårsage læsioner på overkroppen eller armene. Slå tændingen til, og aktiver kontakten for at indstille viskerne rigtigt efter ud-skiftning.

Next

Reading : Peugeot 207 Gti Manual Pdf

peugeot 207 gt manual pdf

Kontrollampe for sele på venstre forsæde 2. Baghylde se nærmere oplysninger på næste side 2. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal sidespejlene indstilles, så den døde vinkel begrænses. Vær opmærksom på børnene, mens ruderne åbnes eller lukkes. Samtidig vises en meddelelse på mul-tifunktionsdisplayet i nogle sekunder. Register a Free 1 month Trial Account.

Next

Peugeot 207

peugeot 207 gt manual pdf

Få sikkerhedsselerne undersøgt med jævne mellemrum på et aut. Page 72 i 79 Nøglen kan ikke tages ud af låsen, før dækslet er skruet på tanken. Når du skifter til bakgear, og der høres et langt lydsignal, er følerne muligvis snavsede. Systemet er beregnet til at åbne eller lukke et vindue manuelt eller automatisk. Når tændingen tilsluttes, holder kontrollampen op med at blinke. Du kan frigøre anordningen ved at trække hurtigt i selen og derefter slip-pe den.

Next